Blog - Eskofin

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen coronacrisis:

Verlengde steun tot 30/09

 

Beste klant,

Hopelijk heeft u kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Daarnaast hopen we dat u professioneel kan gebruik maken van de heropleving van de economie. Zo niet zijn er nog steeds enkele steunmaatregelen waarop u kan terugvallen.

 

1.      Steun tot 30/9

We lieten u in de vorige update al weten dat verschillende steunmaatregelen verlengd worden tot 30/9/2021:

-        De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

-        Afbetalingsplannen RSZ

-        Verlaging BV op uitkeringen tijdelijke werkloosheid

-        Mogelijkheid toekenning hogere thuiswerkvergoeding

-        Mogelijkheid tot het presteren van 120 goedkope overuren in de zorg en andere cruciale sectoren

-        Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen Q3 2021

-        Heropstartlening (1% intrest, looptijd 24 of 36 maanden)

Wat betreft het overbruggingsrecht is bekend gemaakt dat de nog steeds verplicht gesloten sectoren (discotheken, reisbureaus (buiten EU) en evenementensector met geannuleerde evenementen) recht blijven hebben op het dubbel overbruggingsrecht.

Ook het enkel overbruggingsrecht bij een omzetdaling van 40% in vergelijking met eenzelfde maand in 2019 blijft bestaan tot eind september.

Nieuw is dat er een extra éénmalige premie zal uitgekeerd worden aan alle zelfstandigen dewelke zes maanden het dubbel overbruggingsrecht kregen. Deze premie bedraagt 598,81 euro en zal automatisch toegekend worden in september.

2.      Vlaams Beschermingsmechanisme Q3 2021

De Vlaamse overheid maakte bekend dat ook het Vlaams Beschermingsmechanisme verlengd zal worden voor juli, augustus en september voor een aantal getroffen sectoren. De aanvraagprocedure wordt echter helemaal omgegooid: voor deze maanden zal pas na de btw-aangifte van Q3 2021 een beschermingsmechanisme kunnen aangevraagd worden (uiterlijk 20/10/2021).

De voorwaarde blijft een aantoonbare omzetdaling van 60% ten opzichte van Q3 2019. Het zal waarschijnlijk gaan om een eenmalige premie voor het hele kwartaal, maar meer details zijn momenteel nog niet bekend. We houden u hiervan zeker op de hoogte.

3.      Coronapremie

De regering heeft ook een akkoord bereikt die het mogelijk maakt een éénmalige netto premie van 500 euro uit te keren aan het personeel indien de onderneming gedurende de crisis toch goed is blijven presteren.

Deze premie wordt in de vorm van consumptiecheques toegekend en dit tussen 01/08/2021 en 31/12/2021. De werknemer heeft tot 31/12/2022 de tijd om deze te spenderen, wat vanaf nu ook in de warenhuizen en kleinhandel kan.

De werkgever is hierop enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% verschuldigd. De werknemer zal hier niet op worden belast. De coronacheque is wel volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

 

 

Contacteer ons gerust bij verdere vragen!

Het Eskofin-team.

Opgesteld op 26/8/2021


kmo-logo

Eskofin is een gecertificeerde dienstverlener zodat u kan genieten van subsidies op ons advies en opleidingen.

lees meer