Contacteer ons

Bouw: afschaffing attesteringsplicht bij btw-tarief 6%

Een woning kan gerenoveerd worden tegen het verlaagde btw-tarief van 6% indien volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn: 

 1.       De woning is ouder dan 10 jaar 
 2.       Ze wordt enkel als privéwoning gebruikt of slechts bijkomstig voor de uitoefening van een beroep
 3.       De renovatiewerken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (huurder of eigenaar) gefactureerd

Indien deze voorwaarden voldaan zijn, mag u dus factureren aan 6% btw. Tot eind 2021 lag de verantwoordelijkheid bij de leverancier om deze voorwaarden op te lijsten in een attest en dit attest ondertekend te bewaren. 

Sinds 1 januari 2022 kan dit attest nu vervangen worden door een standaardverklaring op de factuur: 

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.” 

Als de klant de factuur binnen de maand niet contesteert, ligt de verdere verantwoordelijkheid rond de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief volledig bij hem. Deze nieuwe regel keert de verantwoordelijkheid dus om. 

De vervanging van het attest door de standaardvermelding op factuur kan al sinds 1 januari 2022. Vanaf 1 juli wordt het attest volledig afgeschaft.   

Contacteer ons gerust bij verdere vragen! 


 Het Eskofin-team. 

 Opgesteld op 07/02/2022

Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Aftrekbare beroepskosten

Aftrekbare beroepskosten

Lees meer
Bekijk alle blogberichten